تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

گزارش تصویری بازدید اعضاء شورا و شهردار مهدیشهر از سطح شهر


۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۰۲۵۶ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۰۳۲۵ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۰۷۱۷ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۰۹۰۸ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۱۱۰۳ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۱۹۰۳ ۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۲۲۳۴۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۳۷۱۴۲۰۱۵۱۱۳۰_۱۶۵۶۵۸

دیدگاهتان را بنویسید