تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

جایزه خوش حسابی

باستناد مصوبه شماره 1583/1شورای اسلامی شهر مهدیشهر و فرا رسیدن بهار انقلاب و بهار طبیعت  شهرداری مهدیشهر در نظر دارد برای مودیان گرامی تا پایان 92/12/28 جایزه خوش حسابی را اعمال نماید لذا از تمامی مودیان دعوت میشود که جهت یهره مندی از این جایزه به واحد های مرتبط در شهرداری مهدیشهر مراجعه نمایند.

خواندن ادامه این مطلب »