تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

نرخ جابجایی مسافر درون شهری مهدیشهر سال 1392

ردیف

مسیر

مبلغ به ریال

1

از شهرک انقلاب به میدان امام و بالعکس

3000

2

از شهرک انقلاب به خیابان ملت، هنرستان، 17 شهریور، بهزیستی و بالعکس

4000

3

از شهرک انقلاب به میدان شهدا و بلوار انقلاب و بالعکس

3500

4

از شهرک انقلاب به شهرک المهدی و بالعکس

4500

5

از زیارت به میدان امام و بالعکس

3000

6

از زیارت به خیابان ملت، هنرستان ، 17 شهریور، بهزیستی و بالعکس

4000

7

از شهرک گلها به میدان امام و بالعکس

3500

8

از زیارت به میدان شهداء وبلوار انقلاب و بالعکس

3500

9

از میدان شهداء و میدان امام به شهرک المهدی و بالعکس

4000

10

از میدان شهداء به طالب آباد و شهرک شهدا و شهرک فاطمیه و بالعکس

3500

11

از میدان امام به رابند و بالعکس

3500

12

از میدان شهدا به رابند و بالعکس

3000

13

از میدان امام به دانشگاه روانشناسی و بالعکس

4000

14

از سه راه صاحب الزمان(عج) به شهرک المهدی و بالعکس

3500

15

از سه راه صاحب الزمان (عج) به بهزیستی و بالعکس

3000

16

از سه راه المهدی به سه راه صاحب الزمان وبالعکس

3000

17

از میدان شهداء به میدان امام و بالعکس

3000

18

از میدان امام به سه راه المهدی و بالعکس

3000

19

از میدان امام رضا (ع) به کوی دانشگاهیان

2500

20

از میدان شهدا به کوی دانشگاهیان

3500

21

از میدان امام به کوی دانشگاهیان

3000

قابل توجه شهروندان گرامی:

راننده تاکسی گزینش شده و مورد تایید و اطمینان است از جابجایی با مسافرهایی که غیر مجازندومشخصه خاصی ندارندپرهیز نمائید.

جهت سوار و پیاده شدن به تاکسی حتی المقدر به ایستگاه مراجعه نمائید.

ارج نهادن به فعالیت زحمت کشان تاکسیدار ارزشی است که برای خودتان قائلید با رفتارتان خستگی آنها را به در کنید.

سعی کنید در زمان استفاده از تاکسی به جهت صرفه جوئی در وقت و کاهش بار ترافیک،پول خرد با خود به همراه داشته باشید

بدون هماهنگی با راننده و ایست کامل تاکسی، درب خودرو را باز نکنید و از خودرو پیاده نشوید.

« با تشکر- مدیریت حمل و نقل همگانی شهرداری مهدیشهر»

تذکرات:

1-اولین مسافر تاکسی مسیر را تعیین می کند.

2-در صورت داشتن بار مازاد به مبلغ کرایه 20%افزوده میگردد.

بار مازاد بر ظرفیت: باری است که نیاز است با گذاشتن در صندوق عقب خودرو جابجا و یا در صورت نبود سرنشین دیگرجای مسافری را اشغال نماید.

نکته: باری که در داخل خودرو توسط فرد بدون پرداخت وجه مازاد بر نرخ فوق حمل می شود نباید مزاحم دیگر سر نشین باشد

3- به کودکان زیر 5سال در صورتی که جای مسافر دیگری را اشغال ننماید کرایه تعلق نمی گیرد.

تلفن واحد ارتباطات مردمی و شکایات:3622057-0232

 

دیدگاهتان را بنویسید