تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

صنایع دستی

صنایع دستی

صنایع دستی این شهر که غالب آن حاصل هنر زنان منطقه بوده شامل قالی بافی، پلاس ، نمد بافی ، گلیم ، جاجیم بافی ، و همچنین بافتن پارچه های کما بیش ظریف مانند چادر ، برک ، شال ريا، مقنه ، تیرمن کلاه های پشمین و نمدی، سرگيـرا(چادر بانوان)، مكئنه (سرپوشه)، كژين شئوي(تنپوشه)، فراخ شئوال(دامن)، پارچه هاي ظريف ابريشـمي(كژين)، اشاره كرد .

نوعی صنعت زرگری و ملیله کاری  که حاصل آن زيور آلاتی از جنـس طلا و نقره به نام چنگوم، کودبئند و …  می باشـد را می توان نام برد.

. ضمناً فرش دستباف مهدیشهر از جایگاه ویژه ای در کشور و در سطح بین المللی برخوردار است. فرش دستباف مهدیشهر در نمایشگاه فرش دست بافت در آلمان در سال 1372 مقام جهانی را کسب نموده است. صنایع دستی و گلیم بافی و جاجیم بافی ساخته که در این خطه از شهرت عالی و جهانی برخوردار است که با حضور در نمایشگاهها بین المللی توانسته است رتبه های افتخار آفرین را کسب نماید.

سوغات شهر مهدیشهر

عشایر سنگسری در استفاده از شیر گوسفند مهارت خاصی دارند و انواع لبنیات و منحصر به فرد خود را از آن تهیه می کنند که تعداد این لبنیات به بیش از 32 نوع می رسد که مهمترین آنها ماست ، آرشه ، دوغ ، خورش ، ماست چکیده ، کره ، پنیر ، چیک کو  توک، مامایی وو سزمه و … می باشد از دیگر سوغات مهدیشهر فرش دستباف ، جاجیم ،پلاس قالیچه ابریشمی و … می باشد. 

وجه تسمیه سنگسر

واژه سنگسردر کتب متنوع وافواه مردم متداول ومتنوع است عده ای این کلمه را ترجمه واژه راس الکلب وعده ای تغییر وتحول از جنبه تاریخی سکسار-سگسار-سگسر-سنگسرکه تیره ای از آریایی ها(سکاها)در این منطقه ساکن شده وبدین نام معرف گشته است.

فردوسی در شاهنامه میگوید:   

  ز بز گوش و سگسار مازندران                          کس آريم با گرزهای گران

و یا

بفرمود آیین، کران تا کران                            همه شهر سکسار و مازندران

عدهای بر این باورند که این منطقه کوهستانی وسنگی است وپسوند سر بدان اضافه شده واژه سنگسر نامیده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید