تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

دانش آموز مهدیشهری حائز رتبه اول کشوری شد

خانم نساء ذوالفقاریان دانش اموز مهدیشهری در جشنواره نوجوانان خوارزمی با ارائه طرح تولید و محتوای الکترونیکی موفق به کسب مقام اول کشوری گردید.

دیدگاهتان را بنویسید