تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

نامه فرماندار به روزنامه پیام استان سمنان

با احترام به پیوست نامه شورای محترم شهر مهدیشهر مبنی بر درج مطلبی تحت عنوان غار دربند سمنان ارسال میگردد.مقتضی است با توجه به اینکه غار دربند در حوضه شهر مهدیشهر قرار گرفته است دستور فرمایید نسبت به اصلاح موضوع در روزنامه مذکور اقدام لازم مبذول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.

مدیر مسئول محترم روزنامه پیام استان

سلام علیکم

با احترام به پیوست نامه شورای محترم شهر مهدیشهر مبنی بر درج مطلبی تحت عنوان غار دربند سمنان ارسال میگردد.مقتضی است با توجه به اینکه غار دربند در حوضه شهر مهدیشهر قرار گرفته است دستور فرمایید نسبت به اصلاح موضوع در روزنامه مذکور اقدام لازم مبذول و از نتیجه این فرمانداری را مطلع نمایند.28/1

عیسی فاضلی

فرماندار

رونوشت:

– شورای اسلامی شهر مهدیشهر جهت آگاهی

دیدگاهتان را بنویسید