تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

بازدید اعضای شورا و شهردار از سطح شهر-گزارش تصویری

۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۶۲۸۰۵ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۶۳۲۰۹ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۶۵۱۲۶ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۷۰۴۱۶ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۷۰۴۳۱ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۷۱۶۳۵ ۲۰۱۶۰۱۱۶_۱۷۲۴۳۰۹۴/۱۰/۲۶

 

دیدگاهتان را بنویسید