تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

تجهیز ناوگان جمع آوری زباله شهری شهرداری مهدیشهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهدیشهر ,یک دستگاه پرس زباله به ناوگان جمع آوری و حمل زباله شهرداری مهدیشهر اضافه گردید.
این دستگاه با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد ریال خریداری گردیده و در اختیار واحد خدمات شهری شهرداری مهدیشهر قرار گرفت.

7427809b-bd4d-4513-b207-a77fd544a6ea_20140501_102716منتشر شده در ۱۱ اردیبهشت / ۱۳۹۳

 

دیدگاهتان را بنویسید