تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

قانون جدید بیمه برای کشاورزان

کارفرمایان کلیه کارگاه های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه نظام صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نمودند و در بخش کشاورزی فعالیت مینمایندو با توجه به قوانین ومقررات ثبتی با ارائه اساسنامه و درج ان در روزنامه رسمی، تاسیس گردیده ، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند -مصوب 1361 -و اصلاحات بعدی آن میباشند.

جهت اگاهی از تبصره ها این ماده و پاسخ به سوالات می توانید به نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان مهدیشهر به اداره جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر به آدرس میدان امام رضا (ع) مهدیشهر مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید