تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

اعضای دوره سوم

                                     اعضای شورای اسلامی شهر مهدیشهر
                                                    
                                                      دوره سوم(92-86)
1- اماموردی نورانی
تحصیلات:دیپلم                                           
شغل :کارشناس حقوقی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سمنان
سمت :رئیس شورای اسلامی شهر مهدیشهروعضو کمیسیون ماده 100-4
                                                                                  
2- منوچهر مستخدمین حسینی                                                   
تحصیلات:لیسانس زبان انگلیسی
شغل :دبیر بازنشسته سازمان آموزش وپرورش
سمت :رئیس شورای  شهرستان مهدیشهر                                                                                                 
                                                                                    
3-علی متحدین
تحصیلات:کارشناس تاسیسات
شغل :کارمند بازنشسته شهرداری تهران
سمت:نائب رئیس شوراوعضو کمیسیون
معاملات وعضو کمیسیون عمران
                                                                                     
 
4- حسین رشیدی  
تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت صنعتی
شغل :معاونت آموزشی ،آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر
سمت:منشی شورا وعضو هیات کمیته انضباطی تاکسیرانی 
وعضو کمیسیون  تجدید نظر ماده 100
                                                                                       
                                                                          
5-علیقلی پارسا 
تحصیلات:لیسانس مدیریت صنعتی
شغل :معاونت فرهنگی
دانشگاه علمی- کاربردی غرب استیل
سمت :منشی شوراوعضوکمیسیون 77