تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

اعضای دوره دوم

                                        اعضای شورای اسلامی شهر مهدیشهر دوره دوم (۸۶-۸۲)
 
 
۱- علی عبد الحسینی
تحصیلات : لیسانس فیزیک
شغل : دبیر آموزش و پرورش
سمت : رئیس شورا
 

                                                                             

 
۲- ذوالفقار ترانی
تحصیلات : دیپلم
سمت : نائب رئیس
 
 
                                                            

                                                                            

 
 
 ۳-علی خداداد                                                             
تحصیلات : دانشجوی کارشناسی ارشد 
شغل : کارشناس استانداری                                       
سمت : منشی شورا
                                                                           
 
 
 
                                                              
 
 ۴- گل محمد نورانی
تحصیلات : چهارم دبیرستان نظام قدیم
سمت : خزانه دار شورا
 
 
                                                                               

 

 
 ۵- علی رضا شهپری 
سمت : عضو شورا
 
                                               

                                                                                   

 * محمود پاکزادیان با سمت عضو شورا در تاریخ   ۴/۵/۸۴ استعفا نمود. علیرضا شهپری جایگزین وی شد.