تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...

اعضای دوره اول

 
۱.  آقای منوچهر مستخدمین حسینی
                                                     
 
۲. آقای یدالله علی اکبری
 
۳. خانم سعیدی
 
۴. آقای علی سقائیان
 
۵.آقای حسین یوسفیان