تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی 1395

تعرفه عوارض محلی

اعضای دوره اول

 
۱.  آقای منوچهر مستخدمین حسینی
                                                     
 
۲. آقای یدالله علی اکبری
 
۳. خانم سعیدی
 
۴. آقای علی سقائیان
 
۵.آقای حسین یوسفیان