تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

صورتجلسه شورای شهر مهدیشهر در خصوص حریم شهر

 اعضای شورای اسلامی مهدیشهر در جلسه مورخ 24/2/90 با حضور کلیه اعضا مصوب کردند:
1-با توجه به حضور جمعی زیاد از مردم مهدیشهر در محل شورا و ابراز نارضایتی شدید از موج توهین سایت های شهمیرزادی به مردم شهیدپرور مهدیشهر و همچنین تخریب و جمع آوری تابلوهای نصب شده شهرداری مهدیشهر در حریم قانونی مهدیشهر از عملکرد مسئولین استانی و شهرستانی و همچنین شورا انتقاد نموده و خواستار پیگیری جدی موضوع و اعلان نتیجه مناسب به شهروندان شدند. در ادامه مقرر گردید شورا نسبت به تهیه گزارش و ارسال آن به مقامات سیاسی و انتظامی و قضایی شهرستان اقدام نموده و پیگیری مطالبات قانونی و بر حق مردم از مجرای قانونی و قضایی (با احترام به تمامی مسئولین خدمتگزار شهرستان و استان) باشد و با تعامل با تمامی دستگاههای مرتبط نسبت به حل مشکل اقدام نماید.
2-در خصوص حریم مصوب شهر مهدیشهر بر اساس مصوبه تقسیمات کشوری که با امضاء استانداران و وزیر محترم وقت کشور تصویب شده بحث و تبادل نظر شد و تمامی اعضاءشورا با تاکید بر آن مصوبه که با کارشناسی دقیق صورت گرفته با هرگونه  تغییر و تفاهم نامه جدید در خصوص حریم مخالفت کامل خود را اعلام نموده و هیچکدام از اعضاء شورا و شهرداری حق امضاء هر گونه صورتجلسه مبنی بر تغییر حریم شهر مهدیشهر را در هیچ جلسه ای نخواهند داشت و با حضور در جلسات احتمالی فقط از مصوبه فوق الذکر و تاکید بر اجرای قانونی آن و نصب هر چه سریعتر تابلو در آن مکان ، حمایت و اصرار خواهند داشت.

یک پاسخ به “صورتجلسه شورای شهر مهدیشهر در خصوص حریم شهر”

دیدگاهتان را بنویسید