تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

جوابیه روزنامه پیام استان به شورا

به استحضار میرساند که چاپ مطلب غار دربند صرفا به جهت معرفی جاذبه های گردشکری شهر مهدیشهر و جذب توریست به منطقه آن هم عینا از سایت جامع گردشگری ایران صورت گرفته و هیچ قصد و غرض و تعمدی در کار نبوده که باعث نگرانی اذهان عمومی مردم ولایتمدار شهر مهدیشهر شود.

تاریخ: 21/1/90

شماره : 01-4

ریاست محترم شورای اسلامی شهر مهدیشهر

احتراما با سلام و تحنیت عطف به مرقومه شماره 1/33 مورخ 20/1/90 و تبریک بهار سال 1390 و آرزوی توفیق و سر بلندی اعضای محترم شورا و مردم شریف شهر مهدیشهر بدین وسیله به استحضار میرساند که چاپ مطلب غار دربند صرفا به جهت معرفی جاذبه های گردشکری شهر مهدیشهر و جذب توریست به منطقه آن هم عینا از سایت جامع گردشگری ایران صورت گرفته و هیچ قصد و غرض و تعمدی در کار نبوده که باعث نگرانی اذهان عمومی مردم ولایتمدار شهر مهدیشهر شود.

ابوالقاسم کواکبیان

سرپرست روزنامه پیام استان سمنان

دیدگاهتان را بنویسید