تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

در جهت توسعه گردشگری، با همکاری شهرداری مهدیشهر و بخش خصوصی ۳عدد سیاه چادر عشایر ایل سنگسری در ۲نقطه از شهر، به شهروندان و مسافرین خدمات ارایه میکنند

در جهت توسعه گردشگری،
با همکاری شهرداری مهدیشهر و بخش خصوصی ۳عدد سیاه چادر عشایر ایل سنگسری در ۲نقطه از شهر، به شهروندان و مسافرین خدمات ارایه میکنند

۱٫ پارک کوهستان با مدیریت آقای احقاقی

۲٫ پارکینگ غار دربند با مدیریت آقای اصیل منش

دیدگاهتان را بنویسید