تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

دانشگاه مهدیشهر با 9 رشته بر اساس مصوبه دور سوم هیئت محترم دولت به استان سمنان راه اندازی میشود.

در جلسه ای با حضور آقای دکتر خیر الدین  رئیس دانشگاه سمنان، کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی ، فاضلی فرماندار شهرستان مهدیشهر ، رئیس دانشگاه پیام نور و اعضای شورا  شهر مهدیشهربعد از بحث و تباذل نظر بسیار و ارائه نظرات کارشناسی از طرف مسئولین محترم دانشگاه سمنان دانشکده های ذیل برای دانشگاه مهدیشهر برای ارائه به وزارت علوم و فناوری تدوین گردید.

1-  دانشکده منابع طبیعی ( الف: مرتع و آبخیز داری  ب: مهندسی صنایع چوب  ج: مهندسی شیلات

2-  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی ( الف : مهندسی آب و خاک  ب : مهندسی آبیاری  ج : مهندسی ماشین های کشاورزی )

3-  دانشکده دامپروری ( الف :  مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی  ب : مهندسی علوم دامی  ج : مهندسی علوم دامی –طیور)

در پایان آ قای علی سقائیان رئیس دانشگاه پیام نور مهدیشهر به عنوان نماینده پیگیری امور دانشگاه با همکاری آقای خیر الدین معرفی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید