تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

درمانگاه فاطمیه را به پلی کلنیک تبدیل کنید

درخواست شورای اسلامی شهر از وزیر کارو رفاه اجتماعی، درمانگاه فاطمیه را به پلی کلنیک تبدیل کنید

طی درخواستی که با امضای امام جمعه رئیس شورای شهر و فرماندار تهیه شد در خواست شد که درمانگاه فاطمیه طالب آباد(تامین اجتماعی) به پلی کلینیک تخصصی ارتقاء یابد.

لازم به ذکر است که این پلی کلینیک تخصصی از مصوبات هیات دولت قبلی در استان سمنان است که هنوز اجرایی نشده است.

این مکاتبه به تعداد آمارهای سازمان تامین اجتماعی استان در مهدیشهر اضافه شده وهمچنین نسبت به اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که در بحث شاخص های موجود، استان سمنان چون استان کم تراکم میباشد،لازم است این پلی کلینیک به صورت تخصصی دایر گردد تامردم بتوانند از خدمات آن استفاده نمایند

۲۳ اسفند / ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید