تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

ضرورت اجرای بافت قدیم مهدی شهر

درجلسه ای که در شهرداری مهدیشهر با حضور کارشناسان شهرسازی برگزارشد به ضرورت احیای بافت قدیم مهدیشهر تاکید شد.

عبدالحسینی رئیس شورای شهر مهدیشهر در پایان این جلسه اظهار داشت مقرر شده است آئین نامه و ضوابط خاص بازسازی بافت قدیم شهر تهیه شود و دقیقا در ساخت و سازهای آتی در بافت مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین ایشان یکی از معضلات بافت قدیم را علاوه بر نبودن ضوابط خوب، مشکلات عدیده در بازگشایی دانستند و اظهار داشتند برای احیاء بافت شهر باید همشهریان بیشتر همکاری کنند.

تا مسائل ترافیکی و تردد و حمل و نقل در بافت حل نشود زیر ساخت های لازم برای احیاء بافت فراهم نمیشود.

همچنین ایشان از تمهیداتی که برای تشویق سرمایه گذاران در بافت قدیم مهدیشهر در نظر گرفته شده است در آینده ای نزدیک خبر داد.

گفتنی است که بافت قدیم هر شهر هویت مردم آن است و نشان دهنده تاریخ و فرهنگ و پیشینه آنان است و همه باید در این امور همت کنند .

دیدگاهتان را بنویسید