تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

۷۲۶ میلیون ریال به اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی مهدیشهراختصاص یافت

به گزارش ایرنا، مدیر جهاد کشاورزی مهدیشهر گفت: برای اجرای طرحهای تملکی این نهاد ۷۲۶ میلیون ریال اعتبار اختصاص یافت. پرویز میرآخورلو روز سه شنبه افزود: این اعتبار برای اجرای طرحهای زیربنایی، لایروبی قنوات و راههای بین مزارع اختصاص یافته است.

وی گفت: از این مبلغ ۲۹۷ میلیون ریال به احداث و تکمیل راههای بین مزارع، ۱۴۷ میلیون ریال به تاسیسات زیربنایی مجتمع دامپروری، ۴۵ میلیون ریال به دام و طیور و دامپروری، ۱۷۷ میلیون ریال به لایروبی قنوات و ۶۰ میلیون ریال اعتبار به طرح تملکی توسعه آبزی پروری اختصاص یافته است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر گفت: این پروژه ها در این شهرستان در حال اجرا است.

دیدگاهتان را بنویسید