تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

4 واحد مسکونی در خیابان ایران در حال تخریب میباشد

به گزارش روابط عمومی شهرداری مهدیشهر، بمنظور تحقق خواسته 20 ساله شهروندان گرامی و اجرای طرح تفضیلی مصوب 16 متری ایران و به جهت تسهیل در رفت و آمد عمومی 4 واحد مسکونی در محور خیابان ایران روبروی خیابان مخابرات به ارزش ریالی 2/000/000/000 ریال تملک گردید و در حال تخریب و بازگشائی می باشد.

93/11/04

دیدگاهتان را بنویسید