تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی از دستاورد های پژوهشی واحد مهدیشهر بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی واحد مهدیشهر : دکتر واشقانی فراهانی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی به همراه دکتر واعظی دبیر هیأت امناء و هیت همراه از نزدیک از آخرین دستاورد ها و پژوهش های علمی نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر بازدیدواز نزدیک شاهد امکانات و توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهرقرار گرفتند  ایشان در حاشیه بازدید از مرکز  تحقیقاتی رباتیک منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی که در این واحد دایر مباشد  دیدن و ابراز داشتند که یکی از مهمترین وظایف دانشگاه تبدیل علم، دانش و فن آوری به ثروت و سرمایه است و دانشگاه در تعاملی سازنده با صنعت باید در زمینه تبدیل تولید علم به ثروت برنامه ریزی دقیقی داشته باشند وبا یک طرح کسب و کار مناسب (BUSINESS PLAN) قدم های جدی در زمینه تولید دانش به ثروت بردارند.

معاونت محترم پژوهشی در ادامه اساتید دانشگاه را محورهای توسعه دانشگاه دانسته و به توجه جدی در اختیار قرار دادن امکانات پژوهشی برای اساتید تاکید فرمودند.

در پایان دکتر جعفری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر ضمن بر شمردن دستاورد های پژوهشی واحد ، مسائلو چالش ها پیش رو  در حوزه پژوهشی را مطرح و راهکارها و پیشنهادات توسط معاونت محترم پژوهشی دانشگاه ارائه گردید.

IMG_0755

IMG_0734منتشر شده در: ۱۷ اردیبهشت / ۱۳۹۳

دیدگاهتان را بنویسید