تصویر ویژه
پیوندها
نظرسنجی

به نظر شما مهمترین اولویت مدیریت شهری کدام است؟

مشاهده نتایج

بارگذاری ... بارگذاری ...
تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شد

تعرفه عوارض محلی

ادامه ساخت پروژه ساختمان اداری آموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر

با عنایت به پیگیری بعمل امده از طرف شورای شهر و ارگانهای ذی ربط در خصوص مسکوت ماندن ساختمان اداری اموزش و پرورش شهرستان مهدیشهر ،اعتبارات لازم  در سال جاری اختصاص یافته است.

این طرح تا دو سال اینده به بهره برداری خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید